logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet1. Teave

Tallinna Teadlaste Maja ühendab vastavalt põhikirjale kõrgharidusega inimesi, kes tegutsevad teadustöö, uurimistöö rakenduskatsete vallas ja ülikoolides õpetamisega või töötavad teadusraamatukogudes.
Teadlaste Maja on tegutsenud 1966.a. 9. jaanuarist iseseisva juriidilise organisatsioonina ja on mittetulundusühinguna registris nr. 80074484 Teadlaste Maja sümbol on öökull. Sümboolika on kujundanud Maja asutajaliige, kunstnik Paul Luhtein.
Tallinna Teadlaste Maja loodi vajadusest soodustada eesti teadlaste omavahelist inimlikku läbikäimist, teabevahetust, seisukohtade kujundamist ühiskonnaelu tähtsates küsimustes ning nappi vaba aja ühist huvitavat veetmist.
________________________________________________________________
MTÜ Tallinna Teadlaste Maja                   arrosirje@gmail.com                SWEDBANK
Rävala pst. 10                                            mobiil.: 56 674 299                 konto: EE25 2200 0011 2006 1944
10145 Tallinn       

  _______________________________________________________

 

 

MTÜ TALLINNA TEADLASTE MAJA

tegevuse lõpetamise üldkoosoleku protokoll

16. detsembrist 2022.a.

Osavõtjad: 30 MTÜ Tallinna Teadlaste Maja liiget, vt. osavõtjate nimekirja

Toimumise koht ja aeg: Tallinna Ülikooli Teaduslik Raamatukogu,

kohvik STRIX                  

kell 16.00 kuni 18.00

Koosoleku juhatajaks valiti S. Mäeltsemees ja protokollijaks R. Raud

Kinnitati järgmine päevakord: 1. Kolme viimase aasta tegevusaruanne 

                                                 2. Revisjonikomisjoni aruanne

                                                 3. Aruannete arutelu ja kinnitamine

                                                 4. Tegevuse lõpetamise küsimus                                         

1. Nõukogu aruande kolmel viimasel aastal tehtud tööst kandis ette Elsa Pajumaa. Neist kolmest kaks aastat olid erakordsed pandeemia-aastad, kus tegevus ei toimunud. Viimane täiemahuline üritus oli emakeelepäeva tähistamine 11.04.20.a. 2022.aata tegevus toimus vastavalt töökavale. Viimasel nõukogu koosolekul 12. detsembril otsustati tegevus lõpetada, sest liikmeskond on kahanenud ja koroona-aastad võõrutasid kooskäimisest. Maja asutamisel püstitatud eesmärgid on täidetud.

2. Revisjonikomisjoni aruande esitas ja revisjonikomisjoni akti luges ette Tiia Püss, kes nentis kõikide dokumentide ja majandusaruannete korrasolekut. Nimekirja järgi on Majal 187 üksikliiget, aga osa neist on passiivsed halva tervise või väljaspool Tallinna elamise tõttu. Raha jääk pangaarvel on praegu 674,16 eurot.

3. Arutelul hinnati nõukogu töö kordaläinuks ja avaldati nõukogule tunnustust tehtud töö eest. Eraldi märgiti ära asutajaliikme Elsa Pajumaa ja direktor Sirje Arro suurt tööd Maja ürituste korraldamisel. Ühehäälselt kinnitati nõukogu ja revisjonikomisjoni aruanne.

4. Tegevuse lõpetamise toetamiseks võtsid sõna: 1. R. Nõmmik – rääkis oma kogemustest Moskvas eesti teadlaste ühingute tegevuse lõpetamisel ja kritiseeris Eesti teadlaskonna ja teaduslike institutsioonide passiivsust. 2. H. Kahn – tänane seis on kurb, aga Maja on oma ülesanded täitnud, palju huvitavat on toimunud, nüüd on liikmeskond vana ja peab väärikalt lõpetama. 3. R. Vaikmäe vaidles vastu R. Nõmmiku arvamusele eesti teadlaskonna passiivsuse suhtes ja nentis, et lõpetada tuleb optimistlikult ja sõpruskond võiks ikka koos käia. 4. A. Kollist – TTM oli koht, kus nõuka-ajal liikus vaba mõte. Praegu oleks õige aeg lõpetada, aga mõttekaaslased võiksid ikka kokku saada. 5. Ü. Jaaksoo kirja lõpetamise toetuseks luges ette S. Arro.

Lahtisel hääletusel võttis üldkoosolek ühehäälselt vastu  lõpetamisotsuse

  1. Lõpetada MTÜ Tallinna Teadlaste Maja tegevus 31. detsembril 2022. aastal
  2. Juhatuse liikmetel esitada lõpetamisdokumendid 1. maiks 2023.a.
  3. Anda välja pressiteade MTÜ TTM tegevuse lõpetamise kohta

E. Pajumaa luges ette pressiteate projekti ja R. Einasto ettepaneku edaspidi koos käia mõttevahetuskojana.

Protokollis                                                R. Raud

LISA 1

ÄRAKIRI

MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Registrikood: 80074484

Asukoht: Tallinn, Rävala pst.10

 

MTÜ lõpetamise üldkoosolekul 16.12.2022

OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

Liikme nimi - sünniaeg või registrikood / välismaa isikukood ja sünniaeg.

Elukoht (KOV üksuse nimi; välisriigi puhul ka osariik, provints või muu haldusüksus ning riik)

Häälte arv*

Liikme nimi

Isiku- või registrikood / välismaa isikukood ja sünniaeg

Elukoht (KOV üksuse nimi; välisriigi puhul ka osariik, provints või muu haldusüksus ning riik)

Häälte arv*

       

1. Sirje Arro

23.11.1949

Tallinn, Harjumaa

1

2. Heino Arumäe

21.08.1928

Tallinn, Harjumaa

1

3. Teele Jõks

12.11.1975

Tallinn, Harjumaa

1

4. Hubert Kahn

06.12.1930

Tallinn, Harjumaa

1

5. Tiia Karing

21.05.1945

Tallinn, Harjumaa

1

6. Andres Kollist

30.01.1948

Tallinn, Harjumaa

1

7. Helga Laanpere

26.12.1931

Tallinn, Harjumaa

1

8. Meeri Lakson

21.12.1942

Tallinn, Harjumaa

1

9. Sulev Mäeltsemees

07.08.1947

Tallinn, Harjumaa

1

11. Elvi Nassar

01.07.1957

Tallinn, Harjumaa

1

12. Peeter Normak

15.10.1952

Tallinn, Harjumaa

1

13. Riho Nõmmik

26.02.1926

Tallinn, Harjumaa

1

14. Heinar Nurste

02.05.1940

Tallinn, Harjumaa

1

15. Elsa Pajumaa

02.09.1932

Tallinn, Harjumaa

1

16. Maiju Planken

19.02.1939

Tallinn, Harjumaa

1

17. Tiia Püss

04.10.1942

Tallinn, Harjumaa

1

17. Väino Rajangu

06.11.1945

Tallinn, Harjumaa

1

18. Riina Raud

18.04.1948

Tallinn, Harjumaa

1

19. Hugo Remmelg

07.06.1935

Tallinn, Harjumaa

1

20 Aleks Rulkov

01.04.1947

Tallinn, Harjumaa

1

21. Anne Rulkov

09.08.1945

Tallinn, Harjumaa

1

22. Kadri Siimer

14.01.1937

Tallinn, Harjumaa

1

23. Mare Teearu

26.01.1942

Tallinn, Harjumaa

1

24. Andres Tekkel

07.11.1946

Tallinn, Harjumaa

1

25. Mare Torm

28.07.1947

Tallinn, Harjumaa

1

26. Made Torokoff

17.12.1952

Tallinn, Harjumaa

1

27. Leili Utno

16.05.1938

Tallinn, Harjumaa

1

28. Sirje Velbri

08.09.1937

Tallinn, Harjumaa

1

29. Eha Viluoja

04.06.1947

Tallinn, Harjumaa

1

30. Rein Vaikmäe

29.06.1945

Tallinn, Harjumaa

1

Koosolekul osales hääletamisel 30 MTÜ Tallinna Teadlaste Maja liiget, häälte koguarv oli 30 (100%)

Hääletati koos ühiselt

koosoleku päevakorra p.4 tegevuse lõpetamise küsimuses:

1. MTÜ Tallinna Teadlaste Maja tegevuse lõpetamine

2. Lõpetajate määramine

3. Lõpetamise tegevuskava

Otsustati:

1. Lõpetada MTÜ Tallinna Teadlaste Maja tegevus

2. Määrata lõpetajad:

    juhatuse liikmed  Sulev Mäeltsemees ja Riina Raud,

    direktor Sirje Arro ning asutajaliige Elsa Pajumaa

3. Korrastada arhiiv ja oluline anda Rahvusarhiivi

Poolt 30 häält, vastu 0 häält, erapooletuks jäi 0 häält. Eriarvamused puudusid. Seega on otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja: Sulev Mäeltsemees

Koosoleku protokollija: Riina Raud

 

 

 

---------------------------------------------------

* Igal liikmel on üks hääl, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

 

Väljatrükk e-kataloogist ESTER
Eesti Rahvusraamatukogu

 

Kirje 1/8

Tallinna Teadlaste Maja / [koostanud: M. Mõtuste. .. jt.]. – Tallinn : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia], 1972. – 25, [3] lk.
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b2367037*est

Kirje 2/8

Tallinna Teadlaste Maja tööplaanid ja kutsed [Pisitrükised]. – Tallinn, 1971-.
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1642132*est

Kirje 3/8

Pajumaa, Elsa. Majata maja lugu (järje järg) : [Tallinna Teadlaste Maja 55. aastapäevaks] / [kirjutas, koostas, toimetas Elsa Pajumaa ; kaanekujundus Ülo Emmus, fotod: Sirje Arro, Helle Pohl-Raidla, Heidi Tooming]. – Tallinn : Tallinna Teadlaste Maja, 2021. – 151 lk. : ill., portr. ; 23 cm.
ISBN 9789916407066
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b5453709*est

Kirje 4/8

Eesti rahvuse kestmisest : Tallinna Teadlaste Maja, 19.11.2016 ja 11.11.2017 konverentside kogumik / [koostas, toimetas Elsa Pajumaa ; kaanekujundus: Mare Laube, fotod: Sirje Arro]. – [Tallinn] : Tallinna Teadlaste Maja, 2018. – 150 lk. : ill., portr. ; 22 cm.
ISBN 9789949883318 - Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b4778435*est

Kirje 5/8

Teadus ja usk - inimkonna ühisvara : Tallinnas, 28. septembril 2018. aastal toimunud teaduse ja usuteemalise konverentsi ettekannete kogumik / MTÜ Tallinna Teadlaste Maja, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut ; [toimetanud Anne Velliste ; kujundanud Marju Veermäe]. – [Tallinn] : H. Kahn, 2018. – 77 lk. : portr. ; 21 cm.
ISBN 9789949888894
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b5181102*est

Kirje 6/8

Pajumaa, Elsa. Majata maja lugu (järg) : [2006-2016 : Tallinna Teadlaste Maja 50. aastapäevaks] / [kirjutas, koostas, toimetas Elsa Pajumaa ; kaanekujundus: Ülo Emmus]. – Tallinn : Tallinna Teadlaste Maja, 2015. – 212 lk. : ill., portr. ; 22 cm.
ISBN 9789949386987
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b4511766*est

Kirje 7/8

Majata maja lugu : [nelikümmend aastat Tallinna Teadlaste Maja / kirjutas, koostas ja toimetas Elsa Pajumaa]. – Tallinn : Tallinna Teadlaste Maja, 2006. – 392 lk. : ill., portr. ; 23 cm.
ISBN 9789949138111
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b2172167*est

Kirje 8/8

Eesti keel teaduskeelena ja Euroopa Liit : [konverents : 25. aprill 2002, Tallinn / toimetajad Elsa Pajumaa ja Tõnu Tender ; eessõna: Ülo Jaaksoo ; järelsõna: Elsa Pajumaa]. – Tallinn : Tallinna Teadlaste Maja, 2002. – 96 lk. : ill. ; 21 cm. – Kaanel pealkiri: Kogumik "Eesti keel teaduskeelena ja Euroopa Liit".
ISBN 998578748X
Püsilink e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1691729*est