logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet1.1 AJALUGU

Tallinna Teadlaste Maja (TTM) loodi 9.01.1966 vajadusest soodustada eesti teadlaste omavahelist inimlikku läbikäimist, teabevahetust, seisukohtade kujundamist ühiskonnaelu tähtsates küsimustes ning nappi vaba aja ühist huvitavat veetmist.
Tallinna Teadlaste Maja 111 asutajaliiget oli 19 asutusest;

erialati:


• tehnika      27
• ajalugu      12
• majandus     10
• filoloogia    10
• muusika      9
• keemia       8
• bioloogia     5
• geoloogia     5 
• matemaatika    6	
• arhitektuur    4
• kunst       4
• põllumajandus   3
• filosoofia     2
• õigus       2
• raamatukogundus  2
• geograafia     1
• rahandus      1
Asutajaliikmete seas oli 17 akadeemikut, 11 professorit.
Asutamisürikule kirjutati alla Teaduste Akadeemia saalis (Sakala t 3), mis nüüd kuulub Kaitseministeeriumile; allkirjaga kinnitas Maja loomist 95 koosolekul osalenut.