logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet1.2 ASUPAIK

Maja nime kandval organisatsioonil pole kunagi olnud ega ole ka täna oma maja; toa (bürooruumi) on andnud kasutada mõni uurimisinstituut või kõrgkool.
Bürooruum on kasutada olnud:
  1. aastatel 1966 – 1983 Kohtu 6 (Teaduste Akadeemia Presiidiumi hoones),
  2. 1983 - 1993 – nüüd Rävala pst 10 (end. Lenini pst 10 TA Teadusliku Raamatukogu juurdeehituses)
  3. 1993 – 2007 Estonia pst 7 (Teaduste Akadeemia instituutide hoones, Geoloogia Instituudis),
  4. 2007 - 2009 Luise 1/3 (Eesti Mereakadeemias).
  5. 2009 juulist Akadeemia tee 23 (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, KBFI-s)
  6. 2017 jaanuarist - tagasi Rävala pst 10 TLÜ Teaduslikus Raamatukogus


Sakala 3, Teaduste Akadeemia saalis pandi 9.01.1966 alus Tallinna Teadlaste Majale


Kohtu 6, Teaduste Akadeemia Presiidiumi hoones paiknes Tallinna Teadlaste Maja aastatel 1966–1983


Endine Lenini pst 10 , nüüd Rävala pst 10, TA TR juurdeehituses sai Maja esimest korda omaette tööruumi kümneks aastaks (1983–1993)


Estonia pst 7, Geoloogia Instituudi ühes toas oli Teadlaste Maja tööruum aastatel 1993-2007


Luise 1/3 Eesti Mereakadeemias oli Teadlaste Maja bürooruum vaid kaks ja pool aastat ( 2007 – 2009. juulini)


2009 juulist on Tallinna Teadlaste Majale peavarju andnud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) Akadeemia tee 23 toas 105