logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenetII JUHTIMINE

Maja tegevust juhib aastakoosolekul kaheks aastaks valitud nõukogu (12-15 liiget), kes otsustab oma koosolekutel kord kuus kõik Maja tegevusse puutuva ning viib selle ka ellu Maja direktori ja liikmete kaasabil.
Ligi paarkümmend aastat kandis esimehe koormat Maja asutajaliige, akadeemik, tehnikateadlane Nikolai Alumäe, seejärel 1989. aastast Maja asutajaliige, geoloog, akadeemik Dimitri Kaljo, 1997 aastast küberneetik, akadeemik Ülo Jaaksoo, 2005. aastast on nõukogu esimees geoloog Rein Vaikmäe ja alates 2011. aastast majandusgeograaf Sulev Mäeltsemees Tallinna Tehnikaülikoolist.
Nõukogu ja Maja liikmeid on vahendanud instituutides ja ülikoolides vabatahtlikud, hinnatud seltskonnaelu tugisambad, keda nimetatakse volinikeks. Maja tegevuse jooksul on seni voliniku koormat kandnud rohkem kui 60 organisatsioonis 148 Maja liiget, sh 55 meest. Nüüd on vahendajaks peamiselt internet.