logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet16. DETSEMBRIL 2011.a. VALITUD NÕUKOGU

Nõukogu esimees:

SULEV MÄELTSEMEES

Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna dekaan

sulev.mäeltsemees@ttu.ee

 mobiil: 50 16373

Nõukogu aseesimehed: ANDRES KOLLIST
TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor

andres.kollist@tlulib.ee

mobiil: 50 16402

PEETER NORMAK
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi direktor

peeter.normak@tlu.ee

mobiil: 51 65828

Nõukogu teadussekretär
RIINA RAUD
Terviseameti nakkushaiguste labori vanemspetsialist

riina.raud@terviseamet.ee

tel.: 694 3635

Nõukogu liikmed:
ANATOLI ALOP
Eesti Mereakadeemia Mereõiguse ja kommerts-ekspluatatsiooni õppetooli õppejõud

anatoli.alop@emara.ee

tel.: 613 5524

mobiil: 51 45135

ÜLO JAAKSOO
akadeemik AS CYBERNETICA juhatuse esimees

ulo.jaaksoo@cyber.ee

tel.: 639 7990

VALVE KIRSIPUU † 20.09.2017
Teadlaste Maja asutajaliige, Eesti Vähiliidu juhatuse liige

 

 

HEINO LÕIVEKE † 30.05.2018
Eesti Maaviljeluse Instituudi teadur

 

 

HEINAR NURSTE
Inseneribüroo EnPro tegevdirektor

h.nurste@enpro.ee

mobiil: 50 65181

JAAK PÕLLUSTE  22.07.2020 
Tervise Arengu Instituudi teadussekretär

 

 

ALEKS RULKOV
AS Vertex Estonia  juhatuse esimees

rulkovster@gmail.com

tel.: 639 0470

mobiil: 52 02602

ANDRES TEKKEL
Riigi Statistikaameti vanemspetsialist

andres251@hot.ee

tel.: 58 359260

MARGUS PÄRTLAS
Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor

tel.: 6675 702

margus@ema.edu.ee

 

Teadlaste Maja nõunik
ELSA PAJUMAA
Teadlaste Maja asutajaliige, nõukogu liige ja teadussekretär aastatel 1969-2009

 

tel.: 6522379