logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet

Maja finants- ja majandustegevust korraldab kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad nõukogu esimees, nõukogu teadussekretär ja Teadlaste Maja direktor.

TEADLASTE MAJA JUHATUS

Nõukogu esimees:

SULEV MÄELTSEMEES

Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna dekaan

sulev.mäeltsemees@ttu.ee

 mobiil: 50 16373

Nõukogu teadussekretär:
RIINA RAUD
Terviseameti nakkushaiguste labori vanemspetsialist

riina.raud@terviseamet.ee

tel.: 694 3635

Direktor:
SIRJE ARRO
Teadlaste Maja direktor 28. jaanuarist 1975

arrosirje@gmail.com

mobiil: 56 674 299